Jesteś tutaj: Strona główna /Polityka prywatności


Polityka prywatności powrót

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH przez MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila, Rojewice 33, 88-111 Rojewo, NIP: 5562627267, REGON: 340321703Reprezentowana przez: Maciej Drożdżyński – właściciel.nr tel: 605032999 e-mail: maz@maz.info.pladres do doręczeń korespondencji z ADO: 88-111 Rojewo; Rojewice 33 2. MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila – jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe. W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila będzie chciał przetwarzać Twoje dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej - zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu. Poniższa tabela przedstawia cele przetwarzania danych. Każdy z poniższych celów został dokładnie oceniony przez MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila pod kątem zgodności z przepisami Rozporządzenia oraz przepisami regulującymi działalność MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila.Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych celów.1. Zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązanie umów lub inne czynności niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy – dotyczy to wszelkich czynności podejmowanych w celu przygotowania do zawarcia umowy, realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji, rozwiązania umowy, archiwizacji, wykonania innych czynności prawnych związanych z umową. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 10 lat.2. Marketing produktów i usług - – dotyczy to marketingu MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila, W szczególności realizowanego poprzez przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych za pomocą tradycyjnej poczty lub w przypadku uzyskania stosownej zgody, również poprzez urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej. Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust. 1 lit. f ) Rozporządzenia. Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umów z MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila.3. Realizacja działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód. W każdym przypadku zbierana od Ciebie zgoda będzie wskazywała m.in. cel przetwarzania danych, który chcemy w oparciu o tą zgodę realizować. Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonych zgód.4. Pozostałe cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych. Cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu są powiązane z realizacją umowy zawartej z Tobą i są to: 1) zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila, w tym monitoring biura, z zachowaniem prywatności i godności osób, 2) zapewnianie bezpieczeństwa transakcji, w szczególności zapobieganie nadużyciom, 3) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności, 4) wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust. 1 lit. f ) Rozporządzenia. Dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 10 lat. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania. Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe? MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie (np. dane podane na formularzach, zamówieniach), a także pozyskane z innych źródeł. Tymi innymi źródłami mogą być m.in. źródła publiczne, np. rejestry KRS, CEIDG. W każdym ze wskazanych przypadków MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila skrupulatnie weryfikuje, czy ma podstawę prawną przetwarzania danych osobowych. Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy? W zależności od łączących Cię z MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila relacji, możemy przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Ciebie lub osób trzecich: a) dane osobowe (np. imię i nazwisko, nazwa firmy), b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny), c) dane identyfikacyjne (np. numer REGON), d) dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności realizowanych na rachunek i z rachunku), e) dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów), f) dane dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich (np. dane pozyskane z CEIDG) Komu Twoje dane mogą być ujawniane? Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila odbiorcom poza strukturą MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila. Zawsze w takiej sytuacji MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej). Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: a) organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Urząd Skarbowy, ZUS, b) podmioty, którym MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich, obsługa księgowa, hostingodawca, c) podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne Realizacja praw Szczegółowa Informacja o Twoich prawach: a) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych; b) jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, c) masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, d) masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, e) masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila, f) masz również prawo do otrzymania od MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila Twoich danych osobowych oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, może być wymagane uzyskanie zgody Twojej lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami, h) w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać w siedzibie naszej firmy, drogą tradycyjną (pocztą) lub poprzez email. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez MAZ s.c. M.Drożdżyński, A.Wasila Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018 r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania wiadomości proszę napisać email w temacie: "Wypisz mnie z listy"